Kosten

kosten

In 2019 wordt de verzekerde psychologische zorg vanuit de basisverzekering vergoed.

De bekostiging geldt op basis van 4 prestaties, die aansluiten op uw zorgvraag.

Het gaat om de prestaties Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze laatste prestatie in de basis generalistische GGZ.

Er is ook een transitieprestatie, bij onjuiste verwijzing.

In 2019 hebben wij met bijna alle verzekeraars een contract gesloten. Uitgezonderd Caresq.

Gecontracteerde zorgverzekeringen

De tarieven zoals vastgesteld door de NZA hangen ter inzage in de wachtkamer.

Voor sessies die buiten de verzekering vallen geldt een tarief van E 105,25.

Wij vragen u bij verhindering afspraken 24 uur van te voren af te zeggen. Dat kan telefonisch. Als u de afspraak later dan 24 uur van te voren annuleert,zijn de kosten E 50. Als u niet komt op de afspraak, zonder bericht, wordt het hele consult bij u in rekening gebracht.

nieuws

Wachtlijst. - 10-12-2018