Werkwijze

werkwijzeDe psycholoog in de basis generalistische GGZ pakt op professionele wijze samen met u, uw psychische aandoening concreet en praktisch aan.

Tijdens het eerste gesprek legt u uw probleem voor. De psycholoog stelt een voorlopige diagnose, er wordt gebruikt gemaakt van psychologische tests of vragenlijsten. De psycholoog bespreekt met u wat er gedaan kan worden om u klacht te verhelpen of te verminderen. Ook wordt aangegeven hoeveel gesprekken de psycholoog denkt daarvoor nodig te hebben. In de behandeling werkt u samen aan een oplossing. Eerstelijnspsychologen werken praktisch en probleemgericht . Ze overleggen soms met uw huisarts. Een gesprek duur drie kwartier.

Psychologische zorg in de basis GGZ is toegankelijk na verwijzing door de huisarts. Soms komt het voor dat de psycholoog aangeeft dat het beter is als u door een andere behandelaar wordt geholpen, bijvoorbeeld door een medewerker van een specialistische GGZ-instelling, een psychiater of een medewerker in de huisartsenpraktijk.

 

De wachttijd bedraagt momenteel 10 weken.(10-12-2018). Dit is de wachttijd voor de intake. Er is geen wachttijd voor de daarop volgende behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamelijk zijn overeengekomen(de treeknormen).

De praktijk is geopend tijdens kantooruren. Indien nodig kunt u buiten kantooruren contact opnemen met huisartsenpost, spoedeisende hulp of crisisdienst GGZ.

nieuws

Wachtlijst. - 10-12-2018